Tarieven en Vergoedingen

Wat kost een therapietraject? Hoeveel vergoedt de verzekering? Is het de moeite waard? Allerlei vragen die opkomen als je hebt bedacht dat coaching en therapie zinvol voor je kunnen zijn. En niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Wat mag het kosten als het om je eigen welbevinden gaat? Waar zet je het tegen af? Een coachings- of therapietraject is een hele investering, qua energie, tijd en ook financieel. En het levert nog veel meer op! Het is niet in geld uit te drukken. Hoeveel is het je waard goed in je vel te zitten? In een kennismakingsgesprek komen deze vragen natuurlijk aan de orde. Een sessie duurt maximaal anderhalf uur. Het tarief wordt eenmalig vastgesteld en verandert niet gedurende het traject. Gestalttherapie valt niet onder de basisverzekering, maar de meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden een gedeelte als er een extra pakket is afgesloten omdat ik lid ben van de beroepsvereniging NVAGT. Bij veel verzekeringen bestaat de mogelijkheid gestalttherapie in plaats van psychologische hulp te laten vergoeden. Ik vind het belangrijk dat iemand die bewust kiest voor mijn aanpak, ook daadwerkelijk bij mij terecht kan. Als het financiële aspect het enige is dat u tegenhoudt kunnen we gezamenlijk kijken wat mogelijk is. Zie ook www.nvagt-gestalt.org.

Als u besluit gebruik te willen maken van mijn expertise dan nodig ik u uit om een mailtje te sturen naar leoniecr@mwinckel.nl of te telefoneren met 06-17234543. Ik kan u dan informeren over mijn werkwijze, locatie en vergoeding. In uw mail svp ook het telefoonnummer vermelden zodat ik u kan bellen en een afspraak maken. Uw reactie wacht ik met belangstelling af.

Vergoeding reïntegratie door de werkgever

De werkgever heeft groot belang bij het goed functioneren van de werknemer. Dit verkleint immers de kans op uitval door ziekte. De werkgever heeft ook belang bij -en is ook wettelijk verplicht bij te dragen aan- herstel en reïntegratie van de werknemer. Een coachings- of reïntegratietraject wordt dan ook in vrijwel alle gevallen betaald door de werkgever. Bovendien zijn er enkele zorgverzekeraars die een gedeelte van de kosten vergoeden.
Een eenvoudige rekensom maakt duidelijk wat uitval door ziekte kost en hoe de kosten van preventie, coaching of reïntegratie zichzelf snel terugverdienen.

Lees meer over de vergoeding gestalttherapie vanuit de zorgverzekering op:
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie

Aanvragen Therapie Sessie of Reïntegratietraject

Voor het aanvragen van een therapie sessie of een reïntegratietraject kunt u contact met mij opnemen:  leoniecr@mwinckel.nl of 06 17234543.