Gestalttherapie

Gestalttherapie zou wellicht beter Existentiële therapie kunnen heten. Met gestalttherapie begeeft u zich namelijk op een pad waar levensvragen onderzocht en besproken kunnen worden.
Het is een vorm van therapie waarin het daadwerkelijk voelen en ervaren centraal staat. Juist door datgene wat er naar boven komt voelbaar, tastbaar te maken, te onderzoeken en te bespreken kan de cliënt (weer) in contact komen met zijn diepere verlangens en weggestopte emoties. Hierdoor ontstaat ruimte om letterlijk en figuurlijk lekkerder in je vel te zitten. Onderliggende gedachte daarbij is dat iets wat niet af is, blijft vragen om afronding. Vergelijk het met aan het werk zijn en dorst krijgen. Je kunt besluiten het werk af te maken en de dorst te negeren. Het blijkt effectiever eerst wat te drinken en dan met het werk verder te gaan, omdat de dorst anders de neiging heeft steeds groter te worden, je van het werk af te leiden en steeds meer energie te vragen. Zo is het ook met iets uit het verleden dat aandacht blijft vragen. Juist door er aandacht aan te geven, door het te integreren in het heden, kun je het verleden achter je laten.

Begeleiding door een gestalttherapeut

Een gestalttherapeut zal gebruik maken van wat zich tijdens de sessie(s) aandient en daar zo mogelijk een experiment mee doen. Gestalttherapie maakt dus nauwelijks of geen gebruik van vastomschreven oefeningen, opdrachten of huiswerk. Er is veel overeenkomst tussen gestalttherapie en mindfullness; in beide staat het leven in en met aandacht centraal.

 

Voor een goede uitleg wat Gestalttherapie inhoudt kan ik je verwijzen naar https://lnkd.in/g5bM2nZ. Helaas is deze site en de filmpjes alleen in het Engels.

 

Gestalttherapeute Yetsira kan u hierbij helpen. Voor een gratis kennismaking neemt u contact op via de contactpagina of belt u met 0617234543.