Coaching, Persoonlijke Effectiviteit Verbeteren

Bij coaching help ik u om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten. Het gaat er hierbij bijvoorbeeld om u te helpen –meestal werkgerelateerde- doelen te stellen en te realiseren, burn-out of overspannenheid te voorkomen of ervan te genezen. Coaching kan heel heilzaam zijn bij dreigend ontslag, bij onzekerheid als er sprake is van ingrijpende reorganisaties of fusies, of bij een zogenaamde midlife carrière-crisis, en ook bij angst voor bijvoorbeeld conflictsituaties of om voor een groep te spreken. Natuurlijk is persoonlijke coaching ook effectief als u al overspannen, burn-out of ontslagen bent (zie verderop).
Als coach begeleid ik u naar een nieuwe, gezonde balans. Ik maak hierbij gebruik van de oplossingsgerichte benadering: we kijken vooral naar wat goed gaat en hoe u de hulpbronnen die u al heeft, kunt gebruiken bij wat nog verbetering behoeft.
Door mijn onderwijsachtergrond kiezen veel docenten voor mij. Zo coach ik docenten van hogescholen, roc’s, middelbaar onderwijs en basisscholen. Ik begeleid mensen uit alle niveaus van een organisatie, bijvoorbeeld van het LUMC in Leiden, de RUL, TNT, PWC, en ook uit het MKB.

Supervisie

Supervisie vindt meestal plaats in kleine groepen, ook wel individueel. Supervisie is geschikt voor teams, collega’s, studenten maatschappelijk werk, verplegende, etcetera, die willen reflecteren op hun eigen handelen en hun professionaliteit willen vergroten. Afhankelijk van de ingebrachte casus bespreken de deelnemers hun twijfels, keuzes, inzichten, leerdoelen en ontwikkelpunten met elkaar. Vanzelfsprekend gaan we hierbij uit van respect voor ieder individu. Belangrijk is telkens weer het inbrengen van jezelf en je eigen gedrag om groei te bewerkstelligen.

Reïntegratie Coach

In geval van reïntegratie staat terugkeer naar werk voorop. Het reïntegratietraject is bedoeld voor diegenen die op het werk tijdelijk minder goed functioneren of verzuimen door bijvoorbeeld chronische pijn, langdurige ziekte, vermoeidheid-, psychologische- of stressgerelateerde klachten. Bovendien streven we naar een blijvend gezondere balans op alle gebieden, zodat u (weer) met plezier uw werk kunt doen. Als u met meer plezier werkt, zal u dat energie opleveren, waar u in uw vrije tijd weer van profiteert.

Maatwerk Coaching

Elk traject is maatwerk. U als werknemer staat hierin centraal. U leert (weer) actief bijdragen aan uw eigen herstel. U leert reflecteren op uw eigen gedrag, krijgt inzicht in vragen als: welke invloed heb ik zelf op mijn ziekte en verzuim; hoe houd ik mijzelf tegen en hoe stimuleer ik mijzelf; hoe zorg ik voor een gezond evenwicht tussen werk en privé? Ook kunnen we aandacht besteden aan het bewustworden van hoe u en uw omgeving elkaar beïnvloeden en op elkaar overkomen.
Gedurende het coachings- of reïntegratietraject hebben we een open oog voor uw omgeving, zowel op het werk als privé, omdat de mensen daar nauw betrokken zijn bij de problematiek en mogelijk invloed hebben op het herstel. In geval van reïntegratie wordt zo vroeg als mogelijk is, al in de herstelperiode, een voorzichtig begin gemaakt met de terugkeer naar werk. Dit gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met u, uw bedrijfs- of arbo-arts, zo nodig uw huisarts.

Resultaat Persoonlijke Coaching

Wij bereiken blijvende verandering, blijvend resultaat. Dit lukt door de integrale aanpak, waarbij het persoonlijk functioneren op werk- en privégebied verbetert. Hierdoor neemt de kwaliteit van uw leven toe.