Wanneer therapie?

U kunt coaching en advies van een professionele therapeut raadplegen in o.a. de volgende situaties:

 • Wanneer u een praatpaal zoekt die niet emotioneel betrokken is bij de problemen thuis/op uw werk.
 • Wanneer u met een buitenstaander wilt praten over de perikelen met (puber)kinderen.
 • U bent alleenstaand en wilt hierover praten.

lees meer

 • U ziet het (even) niet meer zitten of het leven valt u zwaar.
 • U wilt schoon schip maken met gebeurtenissen uit het verleden.
 • U heeft alle redenen om gelukkig te zijn en bent u het niet.
 • Wanneer u verslaafd bent en van uw verslaving af wilt komen.
 • Wanneer u suïcidale neigingen heeft.
 • U en uw partner zitten in een vicieuze cirkel en komen er niet zonder hulp uit.
 • U wilt wel of juist niet) scheiden en wilt hier met een buitenstaander over praten.
 • U wilt begeleiding bij uw relatieproblemen.

Bovenstaande redenen zijn voorbeelden van hulpvragen waarmee mensen bij mij komen. Kortom, er zijn talloze redenen waarom iemand hulp zoekt bij therapeut.

Therapie kan u helpen om:

 • weerbaar te worden.
 • er voor te zorgen dat problemen u niet meer overspoelen.
 • de rust in uw leven (terug) te vinden.

lees meer

 • een burnout of depressie te voorkomen.
 • een burnout of depressie te boven te komen.
 • uw leven tot nu toe onder de loep te nemen.
 • gewenste verandering(en) te realiseren.
 • een nieuwe, gezonde balans te krijgen.
 • te onderzoeken wat uw patronen zijn, zodat u ze -afhankelijk van uw wens- wel/niet kunt inzetten.

Hoe verloopt een therapietraject?

Na een aanmelding per email leoniecr@mwinckel.nl of na telefonische aanmelding, 0617234543, volgt er een kennismakingsgesprek. Meestal lukt het om nog in dezelfde week een afspraak te maken. In dat gesprek ga ik samen met u na welke hulp u nodig heeft, of ik die kan bieden, welke aanpak we kiezen en natuurlijk of het tussen ons klikt.

lees meer

Vervolgens spreken we af hoe vaak we bij elkaar komen. In het algemeen is dat in het begin wekelijks, later eenmaal per veertien dagen en in de afbouwfase eenmaal per drie weken of nog minder. Elk gesprek duurt maximaal anderhalf uur; in geval van relatietherapie maximaal twee uur.

Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we een schatting maken van de duur van het traject. Regelmatig zullen we evalueren, bespreken of we op de goede weg zitten en zo nodig bijsturen.

Heeft u nog vragen of wilt u met mij kennismaken? Neem dan even contact via de contactpagina of bel met 0617234543. Ik laat u graag weten wat ik voor u kan betekenen.