Familieopstellingen & Organisatieopstellingen

Het gebruik maken van een opstelling om achter de oorzaak van een probleem in uw gezin of op uw werk te komen is een relatief nieuwe methode in therapie-land. De methode is eind vorige eeuw ontwikkeld door Bert Hellinger en gaat ervan uit dat er in elk sociaal systeem, of dat nu een gezin, een familie of een organisatie is, krachten werkzaam zijn die universeel zijn, maar waarvan we ons meestal niet bewust zijn. Die krachten zijn bedoeld om het sociale systeem in evenwicht te houden. Helaas werken ze soms verstorend. Een opstelling helpt om inzicht in die krachten te geven, zodat duidelijk wordt waarom er telkens terugkerende patronen zijn, en helpt om die krachten beter te hanteren. Ook het inbrengen van het probleem en het daadwerkelijk maken van een opstelling zorgt al voor een verandering van het familie- dan wel organisatiesyteem en draagt dus bij aan een oplossing.

Familieopstellingen

Vragen die door middel van een familieopstelling beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe komt het dat ik steeds op de ‘verkeerde’ partner val?
  • Hoe is het mogelijk dat in mijn familie de mannen (respectievelijk de vrouwen) zo jong doodgaan?
  • Wat is mijn plaats in mijn gezin van herkomst?
  • Waar komt mijn gebrek aan zelfvertrouwen vandaan?
  • Waar komen de scheidingen/verslavingen/het misbruik in mijn familie vandaan?
  • Hoe komt het dat ik zo buitensporig driftig kan worden?

Organisatieopstellingen

  • Waarom kan deze vacature maar niet blijvend vervuld worden?
  • Wat is de oorzaak van de spanningen tussen deze twee afdelingen?
  • Hoe komt het dat reorganisaties keer op keer niet het gewenste resultaat hebben?

 

Een opstelling wordt meestal in een groep onbekenden gedaan. Het is dus niet nodig om familieleden mee te nemen. Ik werk het liefst met een groepsgrootte van zo’n 14 vrouwen en mannen. Degene die een vraag inbrengt kiest uit de aanwezige personen representanten voor familieleden of personen uit de organisatie en stelt die op, zet ze neer. De representanten nemen houdingen aan en voelen sensaties die kenmerkend zijn voor de personen die ze vertegenwoordigen. Aan de hand van datgene wat ze voelen, hoe ze bewegen en wat ze zeggen komt er een dieperliggende oorzaak voor het geschetste probleem naar voren.

Een opstelling kan antwoord geven op levensvragen en een diepgaand inzicht geven in achterliggende oorzaken. Opstellingen worden door mij zorgvuldig begeleid omdat er regelmatig diepgaande emoties aan het licht komen. Zowel degene die de vraag inbrengt, de representanten als de overige aanwezigen blijken op een positieve manier beïnvloed te worden door datgene wat aan het licht is gekomen.

Aanwezig zijn als belangstellende en/of representant kost € 35,- en een opstelling kost € 110,-. De volgende staat gepland op zaterdagmiddag 25 mei 2024 in Leiden. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u mailen naar leoniecr@mwinckel.nl of mij bellen op 06-17234543.